Výrobci

Odběr novinek [Newsletter]

Obchodní podmínky

Naše firma Plastmody-Ko se zabývá prodejem a poradenstvím v oblasti plastikových modelů, barev, a všech dalších potřeb pro plastikové modeláře, nadšence a příznivce vojenské historie. Všechny objednávky se snažíme vyřídit do druhého dne, nejpozději však do 14ti dnů.

 1. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.plastmody-ko.cz je zároveň katalogem aktuálně nabízeného zboží. Zaručujeme okamžitou dostupnost všech položek zboží.  K objednání zboží není nutná registrace zákazníka. Zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávka je závazná a zároveň slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

Zrušení objednávky, vrácení a nepřevzetí zásilky:

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, vždy uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Pokud kupující stornuje objednávku později, po uzavření kupní smlouvy, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptování storna se předem nezavazuje. Veškeré objednávky jsou závazné. V případě zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy, se kupující zavazuje k úhradě všech vzniklých nákladů. Při neodůvodněném nepřevzetí zásilky bude vystavena storno faktura na úhradu souvisejících nákladů (poštovné, manipulace a administrativní náklady) ve výši 400Kč.

Dle zákona má každý zákazník právo na vrácení zboží, ve lhůtě 14ti dní po obdržení zásilky. Zboží musí být nevybalené, nepoškozené, aby se mohlo opět dát do prodeje. V takovém případě zákazník odešle zásilku zpět, na vlastní náklady a po kontrole mu budou vráceny peníze na jeho běžný účet.

2. Zaslání zboží

Dodací lhůta:

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou. Zboží, u kterého je uvedeno „skladem“ odesíláme zpravidla do druhého pracovního dne. Zboží, které skladem není, odesíláme zpravidla do 14ti dnů.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy:

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky i mimo ní. Náklady na dopravu zboží se liší dle zákazníkem zvoleného způsobu dopravy.

Způsob uhrazení ceny za zboží:
Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

3. Reklamace objednávky

Reklamace:

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo na reklamaci zboží. Žádost o reklamaci zákazník oznámí na adresu: info@plastmody-ko.cz

Vyřízení reklamace:

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Právo zákazníka na zrušení objednávky. Viz bod 2.

Právo dodavatele na zrušení objednávky:

Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě zrušení objednávky:

Vzhledem k tomu, že se objednávka od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

4. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro administraci objednávek zákazníků.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a akčními nabídkami.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to telefonicky nebo zasláním emailové zprávy na adresu: info@plastmody-ko.cz
Stejným způsobem může zákazník kdykoliv zrušit svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení.

5. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky realizované mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.plastmody-ko.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. V případě slev, nebo slevových akcí jsou slevy poskytovány z ceny bez DPH a žádné slevy nelze sčítat.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen výrobků v případě, kdy dojde k výkyvům měn, změn daní nebo cel, případně změny cen od dodavatelů.

Plastmody-ko