Výrobci

Odběr novinek [Newsletter]

Dodací podmínky

Uzavření smlouvy

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.plastmody-ko.cz, příp. telefonické nebo emailové nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími podmínkami, jakož i obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Dodání zboží

Zboží skladem je doručováno dle podmínek viz tabulka níže.

Při dodání je kupující, nikoli spotřebitel, povinen překontrolovat ihned za přítomnosti zástupce dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je-li kupujícím spotřebitel, výše uvedený postup taktéž doporučujeme a to z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.

Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.

Zákazníkovi je zboží hrazené převodem předáno pouze na základě kontroly OP či prokáže-li jiným způsobem oprávněnost věc převzít.

Zápis o škodě

Příjemce zásilky při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamuje u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, je třeba sepsat zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen informovat firmu Plastmody-Ko o vzniku škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.

Je-li kupujícím spotřebitel, je výše uvedený způsob taktéž doporučen, tím však není dotčeno právo spotřebitele reklamovat zboží u prodávajícího v zákonných lhůtách.

Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle platného ceníku viz níže. V případě objednávky nad 2000,- Kč je doprava se způsobem doručení "Po ČR" zdarma. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

          Dopravce

         Hodnota objednávky bez poštovného

Poštovné a balné

Česká pošta - dobírka

Do 1000,- Kč

100,- Kč

Česká pošta - dobírka

Od 1001,- Kč do 1999,- Kč

130,- Kč

Česká pošta - dobírka

2000,- Kč a více

Zdarma